Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per configurar la navegació dels seus usuaris, i per fer anàlisis sobre els seus hàbits de navegació.
Si continua navegant, considerarem que n'accepta l'ús. Pot gestionar les cookies o obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para configurar la navegación de sus usuarios, y para realizar análisis sobre sus hábitos de navegación.
Si continúa navegando, consideraremos que acepta su uso. Puede gestionar las cookies u obtener más información consultando nuestra Política de cookies.

Correu

Atenció a la diversitat

Per tal de donar resposta i suport a les necessitats educatives en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels nois i noies, l’escola te el Gabinet Piscopedagògic.

Procurem donar resposta a la diversitat de l’alumnat, posant èmfasi a aquells que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies, procurant millorar la seva atenció i integració. Així doncs, col·laborem en la planificació d’actuacions i mesures de resposta educativa en l’entorn escolar, familiar i social.

L’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica actua en tres àmbits: alumnes, famílies i professorat. I el formen una psicòloga, quatre psicopedagogues i psicopedagogs i 3 vetlladors i vetlladores.

Pel que fa als alumnes oferim l’atenció directa a partir de la identificació i valoració de les necessitats educatives i psicològiques, els suports individuals, el seguiment del procés educatiu i maduratiu dels nens/es amb la coordinació dels diferents professionals (serveis externs), famílies i tutors.

Pel que fa a les famílies seguim oferint assessorament i orientació sobre aspectes personals, educatius i professionals mitjançant entrevistes personalitzades. Es realitzen xerrades i conferències informatives sobre temes d’interès escolars i familiars. Per altra banda, col·laborem amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Pel que fa al professorat el Gabinet oferim assessorament als tutors i professorat de l’escola, realitzem el seguiment dels grups, l’organització dels reforços, les possibles adaptacions d’aula, la participació en l’elaboració dels plans individualitzats i adaptacions curriculars. També oferim assessorament al professorat per a la planificació de la resposta educativa que pugui necessitar l’alumnat.

El Gabinet és el referent entre el col·legi i els serveis externs implicats en el procés educatiu dels alumnes. També participa en el disseny de projectes, plans i documents relacionats amb l’atenció a la diversitat i la convivència que s’elaboren al centre.